BLOG

De Heilige Geest in aardetinten

De Aardse Heilige Geest roept vragen op. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Cosmisch en Aards. De aarde is 1 van de planeten waar het Goddelijk Experiment uitgevoerd wordt, ook wordt gezegd dat dit de laatste planeet is van ‘deze ronde’. Hierna zal een nieuwe cyclus starten, met als motto: Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde. Vanuit mijn eigen ervaring ìs die nieuwe aarde er al, of dit nu in een andere dimensie is, of in onze ‘eigen’ dimensie. Bekend is immers dat de energie de komende jaren aanzienlijk zal veranderen, letterlijk zal verhogen in trilling, en dan kom je, onwillekeurig, in een andere trillings-spectrum terecht, en daarmee in een andere dimensie.

Nu zit hier wel een ‘addertje’ onder het gras. We leven in een soort kunstmatige omgeving, gecreëerd door een ‘organisatie’ die meer vanuit het motto ‘service to self’ in plaats van vanuit het motto van Spirit: ‘service to others’ leeft.

Over deze motto’s zal ik een andere blog gaan schrijven.

Van wat ik heb mogen waarnemen, bleek dat de Aarde weliswaar een hele speciale plaats in de Cosmos inneemt, echter ook dat de Aarde an sich soms als een planeet waar te nemen valt, en soms als een soort platte, min of meer ronde schijf binnen een rond energieveld. In de spirituele wereld bestaan er ook meerdere stromingen aangaande dit uitgangspunt: de ‘planeet Aarde- mensen’ en de ‘flat-earthers’. In het laatste geval zou het kunnen gaan om een geënsceneerde of kunstmatige omgeving waarin we ‘leven’, die mogelijk nog het meest zou kunnen worden vergeleken met een hologram. Alleen dit gegeven zet meestal letterlijk en figuurlijk je hele wereld en wereldbeeld op z’n kop, waardoor de spreekwoordelijke struisvogels weer in beeld verschijnen, en de hakken in het zand gezet worden, er allerlei tegenargumenten ontstaan om dit mogelijke gegeven tegen te spreken, en dat ook vanuit de spirituele wereld. Tevens kan het een modeverschijnsel zijn van de laatste tijd, een tendens, óf een nieuw inzicht, voortkomende uit toegenomen bewustzijn.

In ieder geval is het een interessant gegeven, waard om eens uit te zoeken. Zijn zowel argumenten als tegenargumenten voor zowel de ene theorie als de andere theorie uiteen te rafelen als zijnde ‘echt’, valt te achterhalen of elk punt op waarheid berust, en zo ja, op wiens waarheid, van welke agenda, etcetera. In het volgende blog ga ik hier verder op in.

Voor wat de aarde zelf betreft, iedere planeet, iedere ster, ieder stelsel, ieder wezen (van organische aard, en dit geldt voor alles en iedereen), kent een ziel, en daarmee valt deze ziel als het ware onder te verdelen binnen een enorme organisatie die Spirit heet. Spirit als Bedrijf, en niet alleen als Mystieke Energie.

Ook de aarde kent een ziel, en ook nu weer, voor iedere ziel geldt dat de ziel een taak heeft, een zielenmissie, en een rol binnen het geheel van de Cosmos.

In dit geval gaat het om de ziel van de aarde, Gaia genaamd. Wat is haar zielenmissie en haar taak en rol?

Voor Venus gold, als experiment om de zielen te onderwijzen binnen het Andromeda sterrenstelsel (zie blog 6), het leren van de thema’s schoonheid en geld. Geld? Toen al? Nu is het bekend dat vele beschavingen op een bepaalde manier schijnen te verlopen, volgens een bepaald patroon. Vaak beseffen we dat niet, omdat we voornamelijk hier en in deze dimensie leven waarbij contempleren of ergens goed over nadenken en de eigen gedachten- en herinneringsgang naar boven laten komen (oftewel hier de tijd voor nemen!), weinig tot geen ruimte kan innemen, simpel door het gebrek aan tijd, aandacht en waardering daarvoor. Nog teveel eist de onmiddellijke omgeving ons op, in plaats van dat we toegeven aan de Flow, en daarmee aan Spirit. Volkomen begrijpelijk.

Ook hier, op aarde, kennen we deze thema’s, alsof we in de herhaling zitten.… En het einde van het Venusiaanse Experiment? Uitbuiting.

Dat is toevallig: ook hier kennen we dit ‘verschijnsel’. Uitbuiting van natuurlijke bronnen (de Aarde), mensen, dieren en planten. Uitbuiting van de wereld.

Wat is er op Venus gebeurd? Na lang en rijp beraad, diverse pogingen om de deelnemers aan het experiment een nieuwe impuls, sturing en richting te geven, zag men in (doordat de deelnemers echt niet bijdraaiden en leerden van de opgedane ervaringen), dat het niet ging werken. Het einde van het experiment Venus, niet van Venus zelf overigens.

Gaia stamt vanuit de lijn van Sofia, ze wordt gezien als zielenpartner van Spirit, mogelijk zou je haar op 1 lijn kunnen stellen met Sofia: daar waar Sofia als alfa (het begin) van de lijn geldt, zou Gaia gezien kunnen worden als de omega, het einde (gezien de huidige cyclus) ervan. Betrekken we hierbij de algemene belangstelling van vele rassen voor de aarde en het einde van deze cyclus, zou hierin de verklaring kunnen liggen. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat deze cyclus uniek zou mogen worden genoemd, mede gezien het aantal bekende bewustzijnsexperimenten op diverse planeten. Echter, gaat het dit keer lukken?

Om de status van ontwikkeling te observeren, is het zinvol om te kijken naar wat of er gebeurt.

Wat zien we hier op aarde? Er gaan stemmen op om deze uitbuiting van bronnen aan te pakken, om duurzamer te gaan leven en werken, duurzamer in overeenstemming met planeet en Spirit. Zowel roep als uitvoering worden steeds sterker. Het lijkt erop dat het bewustzijn hierover aan het toenemen is. Er zit progressie in. Toch een nieuwe kans? Een nieuwe aarde?

© Isis Verhagen

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Gerelateerde berichten

people, students, university-6027028.jpg

Voordelen community websites

Wat zijn de voordelen van community websites? Met community websites brengen we mensen bij elkaar. Denk aan gerichte websites met gespecialiseerde doelgroepen, werkgroepen, studiegroepen, gelijkgestemden

Afbeelding betaalbare website

Betaalbare website laten maken

Betaalbare website laten maken: Laat nu een betaalbare website ontwerpen of ga zelf aan de slag met ons onderhoudspakket.   Is het duur om zelf

blog afbeelding DE AARDE IN HET ENERGIEVELD VAN HET UNIVERSUM

De Heilige Geest in aardetinten

De Aardse Heilige Geest roept vragen op. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Cosmisch en Aards. De aarde is 1 van de planeten waar het Goddelijk

> Start je online avontuur

BESTEL NU

Scroll to Top