Het universum waarin wij leven is geheel en al ingericht vanuit de Oerbron. Althans, dat was oorspronkelijk de bedoeling. Steeds meer wordt duidelijk dat er afwijkingen dan wel veranderingen zijn ontstaan. Dit artikel is er niet op gericht om op wetenschappelijke wijze deze afwijkingen en veranderingen uit te pluizen en te onderzoeken. Dat kan iedereen ook zelf doen, en bovendien, dat is ook de bedoeling. Onderzoek zelf, en kom – net als ik – tot wijsheid en kennis, dus bewustzijn. Bewustzijn is een groot woord, en dat komt niet vanzelf tot je. Je moet er wat voor doen. En ja, het blijft constant in ontwikkeling. Dus ook de beschikbare informatie. Dat geldt ook voor mij. Ik vertel, hopelijk in begrijpelijke woorden, de basis die tot mij gekomen is (dromen, visioenen, doorgevingen) en die ik vervolgens onderzocht heb. Wat er gebeurde was, en wel tot mijn stomme verbazing, dat er een rode draad ontstond – die op de een of andere wijze vanuit een soort ‘Mission Control Center bijgehouden werd (zonder dat ik me daar in het dagelijks leven bewust van was) – en ik bij voortduring tot nieuwe, hernieuwde en zich uitbreidende inzichten kwam.

Ons Universum is dus veranderd, aangepast. Waarom en door wie is en blijft dan de vraag. Diverse theorieën doen de ronde, verschillende agenda’s van verschillende aardse, bovenaardse en buitenaardse groeperingen schijnen een rol te spelen.

Bottom-line komt het erop neer dat ook wetenschappers voor raadsels gesteld worden, raadsels die op nieuw onderzoek uitlopen, en waarbij nieuwe kennis, en vooral begrip over ‘hoe het allemaal werkt en ontstaan is’ soms verkregen wordt en vaker nog niet begrepen wordt.

Het is mijn ervaring dat je veel meer kunt begrijpen door er ‘op een andere manier’ naar te kijken. Die andere manier houdt veelal in dat je er niet alleen met je gezonde verstand naar kijkt, echter, ook met je hart en je toenemende bewustzijn.

Op deze website vind je verschillende verhalen die je kunnen ondersteunen op deze ‘reis’ naar binnen, naar je bewustzijn, je hart.

Ongetwijfeld zullen er vragen ontstaan. Dat is niet meer dan logisch. Soms kom je er zelf uit, en soms heb je wat aanwijzingen nodig.

Op mijn reis ben ik in aanraking gekomen met dat Mission Control Center, en heb er vele gesprekken mee. Ja, aanwijzingen krijg ik ook, ook ten aanzien van vragenstellers, of diegenen die bij mij ‘langs komen’. Ter plekke worden de aanwijzingen gegeven. Met andere woorden, inmiddels werk ik samen met dat MC Center en zijn ze steeds aanwezig in de vorm van een Cosmisch Team (bestaande niet alleen uit Mission Control, ook uit specialisten (specifiek toegevoegd voor de vraagsteller en hulpvrager) en wordt het gehele consult omgeven door Aartsengelen, die de setting bijstaan en ondersteunen. Ik werk samen met mijn Cosmische Zielenpartner (twin) die voortkomt uit dit Mission Control Center.

© Isis Verhagen

Scroll to Top