Nomad Design Online

Nomad Design Online vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van de manier hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacy- en cookieverklaring legt Nomad Design Online uit welke informatie wij verzamelen, waarom wij dat doen en hoe wij ervoor zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Deze privacy- en cookieverklaring is met uiterste zorgvuldigheid opgesteld conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle werkzaamheden die Nomad Design Online verricht en op het gebruik van de website van Nomad Design Online (www.nomaddesignonline.nl). 

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Nomad Design Online, onderdeel van Lies Geven, een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76093301, gevestigd te ‘s-Gravenhage aan de Theresiastraat 61 (geen bezoekadres). U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@nomaddesignonline.nl of door te bellen/sms’en/Whatsapp’en naar 06-49231336. 

 • Welke persoonsgegevens verwerkt Nomad Design Online, met welk doel en met welke rechtsgrond?

Nomad Design Online verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze zijn hieronder uiteengezet en bij ieder doel is inzichtelijk gemaakt welke persoonsgegevens hierbij verwerkt (kunnen) worden. Bovendien wordt bij ieder doel toegelicht welke rechtsgrond (op basis van de AVG) hieraan ten grondslag ligt. 

 • Contactformulier: u kunt contact opnemen met Nomad Design Online om in overleg te treden over een (mogelijke) samenwerking. U kunt bijvoorbeeld een bericht sturen via social media, maar u kunt ook een e-mail sturen of het (Technisch Support) contactformulier invullen. 

Persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer. 

Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang, de verwerking van de persoonsgegevens staat in verhouding tot het gerechtvaardigd belang en het gewenste effect kan niet op een minder ingrijpende manier worden bereikt. 

 • Het opstellen en versturen van offertes: om een aanbod uit te brengen, stelt Nomad Design Online een offerte op. Hierin zijn persoonsgegevens opgenomen die u aan Nomad Design Online heeft verstrekt. 

Persoonsgegevens: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens en offertenummer. 

Rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.  

 • Maken, verhuizen of onderhouden van websites: indien de overeenkomst betrekking heeft op het maken, verhuizen of onderhouden van een website, kan Nomad Design Online persoonsgegevens nodig hebben om in te kunnen loggen. Deze inloggegevens worden versleuteld opgeslagen via de Google Password Manager en LastPass. 

Persoonsgegevens: inloggegevens van uw bestaande website, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. 

Rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.  

 • Het opstellen en versturen van facturen en het bijhouden van de boekhouding: om facturen op te stellen heeft Nomad Design Online persoonsgegevens nodig. Hierin zijn persoonsgegevens opgenomen die u aan Nomad Design Online heeft verstrekt, of die Nomad Design Online zelf heeft opgezocht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Persoonsgegevens: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, BTW-nummer,  adresgegevens en factuurnummer. 

Rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.  

 • Versturen van een nieuwsbrief: om u te voorzien van updates over aanbiedingen, diensten en voornamelijk voor onderzoek naar een betere wereld en het maken van milieubewuste keuzes binnen ons bedrijf kunnen wij u een nieuwsbrief toesturen. 

Persoonsgegevens: voor- en achternaam,  e-mailadres. 

Rechtsgrond: toestemming. U kunt zich te allen tijde weer afmelden. 

 • Versturen van transactional e-mails: om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, versturen wij u ook e-mails waar u zich niet voor kan afmelden. Bijvoorbeeld een ‘wachtwoord vergeten?’ e-mail of een e-mail over een door u verrichte betaling. Als u uw account verwijdert zult u geen e-mails meer ontvangen, met uitzondering van e-mails die noodzakelijk zijn voor de afronding van onze overeenkomst (zoals betaalherinneringen). 

Persoonsgegevens: voor- en achternaam,  e-mailadres. 

Rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

 

 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in de dienstverlening: het kan voorkomen dat Nomad Design Online  wijzigingen aanbrengt in de algemene voorwaarden, deze privacy- en cookieverklaring of in andere documenten. 

Persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam. 

Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang, de verwerking van de persoonsgegevens staat in verhouding tot het recht op privacy, en het gewenste effect kan niet op een minder ingrijpende manier worden bereikt. 

 • Plaatsen van een reactie op de website: u kunt reacties achter laten op verschillende pagina’s van de website van Nomad Design Online. . 

Persoonsgegevens: voor- en achternaam, IP-adres en andere gegevens die getoond worden in het reactieformulier. 

Rechtsgrond: toestemming. 

 • Toegang tot portaal: met het portaal van Nomad Design Online krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen ten bate van de website(s) die u maakt met onze dienst. Wij  houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Ook bewaren wij  alle informatie die u op uw websites plaatst. Dat kunnen we ook koppelen aan uw IP-adres. Door uw IP-adres op te slaan bij iedere keer dat u toegang verschaft tot ons  portaal, kunnen wij onrechtmatige inlogpogingen voorkomen. Wij bewaren deze informatie  tot het einde van de dienstverlening aan u en 1 jaar daarna. Houdt er rekening mee dat onze medewerkers, in het kader van de klantenservice en voor  het opsporen van fouten en storingen, toegang hebben tot de beheeromgeving van uw  websites, d.w.z. ook de gedeelten die zijn afgeschermd met een wachtwoord. Onze  medewerkers worden regelmatig geattendeerd op de bescherming van  persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding. 

Persoonsgegevens: voor- en achternaam,  gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres, e-mailadres. 

Rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. . 

 • Bezoek aan en gebruik van de website: indien u de website van Nomad Design Online bezoekt, kan uw IP-adres worden verzameld omdat de website van Nomad Design Online gebruik maakt van cookies. 

Persoonsgegevens: IP-adres. 

Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang. 

 • Verwerkt Nomad Design Online bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die nog privacygevoeliger zijn dan normale persoonsgegevens. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands gezondheid, ras of politieke voorkeur. Nomad Design Online verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

 • Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

Nomad Design Online zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het leveren van de dienstverlening. Communicatie (e-mails, berichten op sociale media, Whatsapp, sms-berichten) wordt in ieder geval voor vijf (5)jaar bewaard, vanwege de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoeding. Facturatiegegevens worden voor zeven (7) jaar bewaard ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst. Indien u toestemming hebt verleend voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld voor het versturen van de nieuwsbrief, bent u gerechtigd om uw toestemming te allen tijde weer in te trekken. Wij verplichten u nooit om toestemming te geven. 

 • Deelt Nomad Design Online uw persoonsgegevens met derden?

Nomad Design Online deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen indien dit wettelijk verplicht is, op basis van een rechterlijke uitspraak of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Nomad Design Online schakelt externe dienstverleners in, waarmee mogelijk uw persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Bank;
 • Betaaldiensten; 
 • LastPass; 
 • Google Password Manager; 
 • Boekhouder; 
 • Derde partijen die Nomad Design Online inschakelt ter uitvoering van de overeenkomst;
 • Mailserver; 
 • Overheid (Belastingdienst, UWV); 
 • Telefoondiensten;
 • Website hosting en software.

Nomad Design Online verkoopt uw gegevens niet aan derden. Nomad Design Online deelt persoonsgegevens in beginsel niet met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien Nomad Design Online genoodzaakt is dat toch te doen, doen wij dat alleen als sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Dit gaat bijvoorbeeld over service en diensten via WordPress. Voor het verzenden van uw producten uit de webshop, of het afhandelen van  uw betalingen van de webshop (deze webshop is nog niet in werking). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw  persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen  uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen  eventuele locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website. 

 • Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming op de diensten van Nomad Design Online?

Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat er automatisch (door een computer) een beslissing over iemand wordt genomen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming op de diensten van Nomad Design Online. 

 • Wat zijn uw rechten?
  • Recht op inzage: u heeft het recht om een verzoek in te dienen bij Nomad Design Online om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens met informatie over de verwerking. 
 • Recht om bezwaar te maken: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u het niet eens bent met de manier hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door Nomad Design Online. 
 • Recht op intrekken van toestemming: u heeft het recht om uw toestemming in te trekken voor het verwerken van persoonsgegevens als u deze hebt gegeven.
 • Recht op beperking: u heeft het recht om Nomad Design Online te verzoeken tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens mogelijk onjuist of niet meer nodig zijn. 
 • Recht op verwijdering: u kunt aan Nomad Design Online verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit verzoek hoeft Nomad Design Online niet in te willigen, omdat uitzonderingen op dit recht bestaan. Sommige gegevens zijn bijvoorbeeld noodzakelijk voor het instellen van een rechtsvordering of moeten wettelijk worden bewaard vanwege fiscale regelgeving.
 • Recht op correctie: u heeft het recht op wijziging indien uw persoonsgegevens niet kloppen en/of niet compleet zijn. 
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Nomad Design Online van u heeft verwerkt, zodat u deze gegevens aan andere partijen kunt overdragen. Nomad Design Online kan deze gegevens op uw verzoek ook direct overdragen aan deze partijen.
 • Recht op het indienen van een klacht: ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Nomad Design Online. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Indien u een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Nomad Design Online via: info@nomaddesignonline.nl. U kunt alleen een verzoek indienen als u 16 jaar of ouder bent. 

 • Neemt Nomad Design Online passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen?

Nomad Design Online gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Al onze medewerkers hebben  hier kennis van genomen. Ook hebben we technische maatregelen getroffen: de systemen waarin uw gegevens terechtkomen zijn zo goed mogelijk beveiligd. Vertrouwelijkheid en  integriteit staat bij ons hoog in het vaandel en we zullen ons uiterste best doen de  beschikbaarheid en veerkracht van het verwerkingssysteem en onze diensten te  waarborgen. Mocht er een incident plaatsvinden waarbij de beschikbaarheid van persoonsgegevens, en de toegang daartoe, niet werkend is, zullen wij dit zo snel mogelijk  herstellen. 

Regelmatig testen wij of de genomen maatregelen nog steeds effectief zijn.  Tijdens onze werkzaamheden online maken wij gebruik van onze eigen beveiligde internet hotspot. Wanneer we, in zeer bijzondere gevallen, genoodzaakt zijn gebruik te maken van  een openbaar WiFi-netwerk, gebruiken wij een versleutelde VPN verbinding van Nord  VPN. Deze versleutelt alle gegevens die we verzenden of invullen. Dit is om ervoor te zorgen dat internetcriminelen die uw gegevens proberen te stelen via openbare wifi enkel versleutelde en onleesbare gegevens verkrijgen. Een VPN verbergt IP-adressen en locaties. 

Bij het aangaan van een overeenkomst met Nomad Design Online heeft u ook te maken met de privacyverklaringen van derden partijen waarmee wij samenwerken. Wij werken  enkel samen met partijen waar wij achter staan en waarin wij vertrouwen hebben. Een website met een SSL Certificaat en een gecertificeerde server zorgt er uiteraard al voor dat gegevens, via bijvoorbeeld formulieren, veilig uitgewisseld en opgeslagen worden. Updates van WordPress zelf en de gebruikte plugins zorgt er ook voor dat u beschermd bent tegen hacks en bugs. U kunt hiervoor een service bij Nomad Design Online afnemen. 

 • Gebruikt de website van Nomad Design Online cookies? 

Wat zijn cookies? 

De website van Nomad Design Online maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden waar informatie in wordt opgeslagen. Dankzij deze cookies is het voor Nomad Design Online zichtbaar wanneer u de website van Nomad Design Online bezoekt. Deze cookies zorgen ervoor dat de website van Nomad Design Online optimaal werkt. 

Geef ik toestemming voor het gebruik van cookies?

Om cookies te mogen gebruiken, heeft Nomad Design Online uw toestemming nodig. U krijgt daarom een pop-up-melding met uitleg over cookies als u de website van Nomad Design Online bezoekt. Deze melding vraagt om uw toestemming voor het gebruik van cookies. Indien u akkoord gaat met deze melding, geef u toestemming voor het gebruik van cookies.

Kan ik cookies weigeren en/of verwijderen?

U kunt cookies zelf uitschakelen via uw internetbrowser. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat de website van Nomad Design Online niet optimaal werkt. U kunt cookies ook geheel verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Welke soort cookies worden op de website van Nomad Design Online gebruikt?

Nomad Design Online gebruikt enkel cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

 • Analytische cookies:  door deze cookies krijgt Nomad Design Online inzicht in het gebruikersgedrag van de websitebezoeker en kunnen wij op basis hiervan de website verbeteren en beter afstemmen op de behoefte van websitebezoekers. 
 • Functionele cookies: functionele cookies zorgen ervoor dat de website van Nomad Design Online goed werkt. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld uw wachtwoord en de taal waarin u de website van Nomad Design Online wilt lezen. U hoeft hierdoor dus niet steeds jouw voorkeuren opnieuw door te geven. 
 • Kan Nomad Design Online wijzigingen aanbrengen in deze privacy-  en cookieverklaring?

Nomad Design Online heeft het recht om deze privacy- en cookieverklaring eenzijdig te wijzigen. Nomad Design Online adviseert dan ook om de privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen. De meest recente versie van de privacy- en cookieverklaring vindt u op de website. U krijgt geen melding als wij deze privacy- en cookieverklaring wijzigen. 

Hebt u nog vragen of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u een e-mail sturen naar: info@nomaddesignonline.nl

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 februari 2024. 

Scroll naar boven