Nomad Design Online

Privacyverklaring Nomad Design Online

Versie 17-01-2023

Bij het maken van onze websites en het leggen van contact met bestaande of nieuwe klanten verwerken we zorgvuldig bepaalde persoonsgegevens. Het is voor u en ons belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens en we ze goed verwerken en beschermen. Dit doen wij dan ook volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring zullen we benoemen welke noodzakelijke gegevens we verwerken en u uitleggen welke beveiligingsmaatregelen we hierbij treffen. Op deze manier weet u waarvoor u toestemming geeft en informeren we u over de mogelijkheid uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Het streven is altijd zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken.

Heeft u nog verdere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@nomaddesignonline.nl

 

Onze contactgegevens

Nomad Design Online (onderdeel van Lies Geven) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf.

info@nomaddesignonline.nl

Bellen, sms, WhatsApp en Telegram

tijdens kantoor uren ma t/m vr 10:00-18:00:

06-49231336

 

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder Lies Geven

KvK: 76093301

Theresiastraat 61

2593AA ’s-Gravenhage

Bank: NL17 ASNB 0948 8396 27

BTW nummer: NL003042682B05

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nomad Design Online verwerkt enkel gegevens die de klant zelf aan ons heeft verstrekt en die nodig zijn bij administratie en het uitvoeren van werkzaamheden voor dezelfde klant. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Voor en achternaam
 • Bedrijfsnaam en functietitel contactpersoon
 • Kamer van Koophandel gegevens en BTW nummer
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Informatie van uw bestaande website, zakelijke social media accounts of Google mijn bedrijf
 • Inloggegevens die nodig zijn voor het verhuizen van een website. Bijvoorbeeld van uw huidige hostingprovider, WordPress en e-mail account.
 • De inloggegevens slaan wij versleuteld op via de Google Password Manager en LastPass.

 

 • Order verwerken

Voor en Achternaam

Bedrijfsnaam en functietitel contactpersoon

Kamer van Koophandel gegevens en BTW nummer

Adres

Telefoonnummer

e-mailadres

IBAN

 

 • Contact

Wanneer u contact met ons opneemt door het contactformulier of het Technisch Support contactformulier in te vullen bewaren we de volgende gegevens:

Voor en Achternaam

e-mail adres

 

 

Nieuwsbrief en overige emails

Wij willen u graag updates sturen over aanbiedingen, onze (betaalde) diensten en voornamelijk ons onderzoek naar een betere wereld en het maken van milieubewustere keuzes binnen ons bedrijf. Dit doen wij gevraagd via e-mail en via onze blog. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze e-mails of ze juist aanvragen. Wij doen onze best om alle e-mails zo af te stemmen dat ze voor u persoonlijk relevant zijn.

Ook versturen wij e-mails waar u zich niet van kunt afmelden. Deze zogenaamde ‘transactional e-mails’ zijn noodzakelijk voor het gebruik van ons systeem. Bijv. een Wachtwoord vergeten? e-mail of een e-mail over een door u verrichte betaling. Als u uw account verwijdert zult u geen e-mails meer ontvangen, met uitzondering van e-mails die noodzakelijk zijn voor de afronding van de overeenkomst (zoals betaalherinneringen).

 

Cookies die wij gebruiken

We gebruiken enkel cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zelf de instellingen hiervoor aanpassen in de cookiemelding. Het gaat om technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze website plaatst cookies wanneer u onze website bezoekt. Welke cookies dat zijn, waar deze cookies voor dienen, hoe lang deze worden bewaard en wat de providers van deze cookies zijn, staat beschreven in onze cookie verklaring.

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Nomad Design Online verwerkt, waar noodzakelijk, persoonsgegevens van de klant om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Met als doel:

 • Contact met u op te kunnen nemen.
 • Indien toestemming is gegeven; het uitnodigen voor informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven.
 • Het verzenden van offertes en facturen.
 • Het leveren van onze producten en diensten, zij het digitaal
 • Het geven van informatie over wijzigingen binnen ons bedrijf en onze diensten
 • Het geven van informatie betreft wijzigingen van prijzen en voorwaarden
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat

 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Binnen onze organisatie hebben we maatregelen getroffen uw persoonsgegevens te beveiligen, en daarmee het misbruik er van te voorkomen. Al onze medewerkers hebben hier kennis van genomen. Ook hebben we technische maatregelen getroffen; de systemen waarin uw gegevens terechtkomen zijn zo goed mogelijk beveiligd. Vertrouwelijkheid en integriteit staat bij ons hoog in het vaandel en we zullen ons uiterste best doen de beschikbaarheid en veerkracht van het verwerkingssysteem en onze diensten te waarborgen. Mocht er een incident plaatsvinden waarbij de beschikbaarheid van persoonsgegevens, en de toegang daartoe, niet werkend is, zullen wij dit zo snel mogelijk herstellen. Regelmatig testen wij of de genomen maatregelen nog steeds effectief zijn.

Tijdens onze werkzaamheden online maken wij gebruik van onze eigen beveiligde internet-hotspot. Wanneer we, in zeer bijzondere gevallen, genoodzaakt zijn gebruik te maken van een openbaar WiFi-netwerk, gebruiken wij een versleutelde VPN verbinding van Nord VPN.Deze versleuteld alle gegevens die we verzenden of invullen.  Dit is om ervoor te zorgen dat internetcriminelen die uw gegevens proberen te stelen via openbare wifi enkel versleutelde en onleesbare gegevens verkrijgt. Een VPN verbergt IP-adressen en locaties

Bij het aangaan van een overeenkomst met Nomad Design Online heeft u ook te maken met de Privacy Verklaring van derden, partijen waarmee wij samenwerken. Wij werken enkel samen met partijen waar wij achter staan en waarin wij vertrouwen hebben.

Een website met een SSL Certificaat en een gecertificeerde server zorgt er uiteraard al voor dat gegevens, via bijvoorbeeld formulieren, veilig uitgewisseld en opgeslagen wordt. Updates van WordPress zelf en de gebruikte plugins zorgt er ook voor dat u beschermd bent tegen hacks en bugs. U kunt hiervoor een service bij ons afnemen.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens zullen door ons worden bewaard zolang u diensten bij ons afneemt of er een contract loopt. Is uw website bij ons in beheer, dan is het soms noodzakelijk uw gegevens bij de hand te hebben voor bovengenoemde doelen. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat uw het account hebt opgeheven.

Sommige gegevens bewaren wij langer, als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

We zullen er voor zorgen dat, bij het verwerken, uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. We zullen de gegevens niet met derden delen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten (als wij bijvoorbeeld een Google Analytics account voor u aanmaken of het uitbesteden van bepaalde diensten) of als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtig bevel. We zullen uw gegevens nooit verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Dit gaat bijvoorbeeld over service en diensten via WordPress. Voor het verzenden van uw producten uit de webshop, of het afhandelen van uw betalingen van de webshop. (Deze webshop is nog niet in werking). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien of bewerken?

U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens opvragen bij ons. U kunt een verzoek indienen bepaalde informatie te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit verzoek verwerken we zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken na ontvangt van het verzoek. Wij geven hierover een schriftelijke terugkoppeling via e-mail.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. In acht nemende dat u akkoord bent gegaan met deze privacyverklaring. Ook heeft u het recht het verwerken van deze gegevens te beëindigen.

 

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat wij ons recht inzetten deze privacyverklaring te wijzigen. We vermelden altijd de datum van de meest recente wijziging bovenaan. De laatste versie zal altijd te lezen zijn op onze website, u krijgt geen melding als deze veranderd.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. Wij doen ons uiterste best om ons aan de geldende privacywetgeving te houden. Wanneer u van mening bent dat wij hier niet in slagen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Toegang portaal

Met ons portaal krijg uw toegang tot een beheeromgeving waar uw zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen ten bate van de website(s) die jij maakt met onze dienst. Wij houden bij wat uw gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Ook bewaren wij alle informatie die uw op uw websites plaatst. Dat kunnen we ook koppelen aan uw ip-adres. Door uw ip-adres op te slaan bij iedere keer dat uw toegang verschaft tot ons portaal, kunnen wij onrechtmatige inlogpogingen voorkomen. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u en 1 jaar daarna.

Houd er rekening mee dat onze medewerkers, in het kader van de klantenservice en voor het opsporen van fouten en storingen, toegang hebben tot de beheeromgeving van uw websites, d.w.z. ook de gedeeltes die zijn afgeschermd met een wachtwoord. Onze medewerkers worden regelmatig geattendeerd op de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding.

Opmerkingen

Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond worden in het reactieformulier.

Ook het IP-adres van de bezoeker en de browseridentificatie om spam opsporing te helpen.

 

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen eventuele locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht..

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als uw een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Verwerkingsregister

Bedrijven waarmee de persoonsgegevens verzameld worden:

Vimexx BV

GreenGeeks

WordPress

Google Analytics

Google Mijn Bedrijf

G-mail

YouTube

RankMath

Yoast SEO

Complianz

Google ReCaptcha

 

Bedrijven via wie we benodigde gegevens onder collega’s delen:

Monday

Google Drive

Google Passwords

Google G-mail

LastPass

Fiverr

WeTransfer

WhatsApp, Telegram, telefoon

 

Doeleinden

Nomad Design Online verwerkt, waar noodzakelijk, persoonsgegevens van de klant om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Met als doel:

 • Contact met u op te kunnen nemen.
 • Indien toestemming is gegeven; het uitnodigen voor informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven.
 • Het verzenden van offertes en facturen.
 • Het leveren van onze producten en diensten, zij het digitaal
 • Het geven van informatie over wijzigingen binnen ons bedrijf en onze diensten
 • Het geven van informatie betreft wijzigingen van prijzen en voorwaarden
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat

 

Betrokkenen

Klanten, leveranciers, medewerkers, collega’s

 

 

Scroll to Top